Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a személyre szabott felhasználói élmény érdekében.

Vásárlási feltételek (ÁSZF)

Webáruház használtának általános szerződési feltételei

1.         Általános rendelkezések

1.1.    A jelen Általános Szerződési Feltételek (az „ÁSZF”) a Prookies Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1223 Budapest, Márta utca 7/B. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-373522, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 27283167-2-43; elektronikus kézbesítési cím: prookiesco@gmail.com; kapcsolattartási e-mail cím: iroda@prookies.hu; képviseletre jogosult: Szakács Levente ügyvezető; a „Szolgáltató”) https://www.prookies.hu/ honlapján (a „Weboldal” vagy „Webáruház”) a Webáruházban értékesített valamennyi termékre vonatkoznak A jelen ÁSZF tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni a Weboldal használata során.

1.2.    A Webáruházban értékesített termékeket jelen ÁSZF szerint megvásárló személy (a „Vevő”) elektronikus úton szerződést köt a Szolgáltatóval, mint eladóval, és ezáltal kinyilvánítja, hogy teljes mértékben megismerte, tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat az oldal használatára vonatkozóan. Az elektronikus úton megkötött szerződésre (a „Szerződés”) az alábbi jogszabályokban foglaltak irányadóak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

1.3.    A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések nem kerülnek iktatásra, a Weboldalon keresztül kötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A szerződés tartalma a Szolgáltató által a Vevő részére küldött elektronikus visszaigazoló levelekből rekonstruálható.

1.4.    A Weboldal működését biztosító tárhelyszolgáltató adatai: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.; cégjegyzékszám: 09-09-020636; nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága; adószám: 23174108-2-09; képviseletre jogosult: Szivák Tamás ügyvezető; e-mail cím: info@shoprenter.hu.

1.5.    A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar; ezért a megrendelés és a visszaigazolás nyelve is a magyar.

1.6.    Amennyiben Vevő szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, úgy a vele létrejött szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

1.7.    A Weboldalon feltüntetett termékek kizárólag a https://www.prookies.hu/hazhozszallitas oldalon feltüntetett földrajzi helyekre történő házhoz szállítással rendelhetők meg. 

 

2.         A Webáruházban forgalmazott termékek és lényeges tulajdonságaik

2.1.    A Szolgáltató a Webáruházban proteines termékeket (a „Proteines Termék”), egyéb élelmiszereket és ezekhez kapcsolódó merchandising árukat (a továbbiakban együtt a „termék(ek)”) értékesít. A Webáruházban hozzáférhető termékek lényeges tulajdonságai és jellemzői az egyes termékek aloldalán szereplő leírásban kerülnek feltüntetésre. A termékek Weboldalon feltüntetett leírásai mindössze tájékoztató jellegűek és nem teljeskörűek, nem minden esetben tartalmazzák a termékre vonatkozó valamennyi információt. Amennyiben a Vevő bármely termékkel, annak tulajdonságaival, részleteivel, minőségével, anyagával, vagy bármely egyéb, a terméket érintő kérdéssel kapcsolatosan további információhoz kíván jutni, a Szolgáltató jelen ÁSZF 10.4 pontjában és a Weboldalon egyaránt feltüntetett valamely elérhetőségén (e-mail, telefonszám) teheti fel kérdéseit.

 

3.         Vételár

3.1.    A Webáruházban feltüntetett árak forintban értendő bruttó árak, azaz tartalmazzák a hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, valamint a csomagolás költségét, azonban nem tartalmazzák a szállítás költségét. Az árak tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató fenntartja az árak bármely időpontban történő egyoldalú módosításának jogát, amely módosítás nem érinti a már létrejött szerződések tartalmát. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében a jelen ÁSZF 3.2. pontja alapján jár el.

3.2.    Amennyiben a Szolgáltató a Webáruházban forgalmazott valamely termék árát nyilvánvalóan hibásan tüntette fel, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron értékesíteni a Vevőnek, ehelyett felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amelynek ismeretében a Vevő megerősítheti megrendelését az érintett termék vonatkozásában vagy további jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerződéstől a hibásan megjelölt árral érintett termék vonatkozásában. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak tekintendő a 0,- Ft-os vagy 1,- Ft-os vagy más hasonlóan egyértelműen értékaránytalan ár, a termék általánosan elismert vagy becsült árától jelentős mértékben eltérő ár, valamint kedvezménnyel érintett termék esetén a kedvezmény mértékének helyes feltüntetése mellett számítási hiba okán tévesen feltüntetett kedvezményes ár.

3.3.    Amennyiben a Szolgáltató valamely termék(ek)et a Webáruházban ideiglenesen kedvezőbb (akciós) áron kívánja értékesíteni, a kedvezmény mértékét, az érintett termék kedvezménnyel csökkentett árát, valamint a kedvezményes értékesítés tényét minden esetben feltünteti a Webáruházban. A Szolgáltató rögzíti, hogy a kedvezményes vételár kizárólag a Webáruházban az adott termék vonatkozásában megjelölt időszakokban, az érintett termékeknél meghatározott mennyiség vagy a készlet erejéig érvényes, amelynek lejártát/túllépését követően nem köteles az érintett terméket a kedvezményes vételáron értékesíteni.

 

4.         A megrendelés és szerződéskötés folyamata, fizetés és szállítás

4.1.    A Webáruház használatának feltételei

4.1.1.         A Webáruházat igénybe veheti valamennyi 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és megadja az alábbi adatokat: vezetéknév, keresztnév, társaság esetén cégnév és adószám, szállítási és számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó), telefonszám, e-mail cím. A kezelt adatok köréről és az adatkezelés részleteiről az adatkezelési tájékoztató rendelkezik, amely elérhető a https://www.prookies.hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon.

4.1.2.         A Webáruház igénybe vehető mindazok számára, akik a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, nagykorúak és az itt ismertetett ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót elfogadták és magukra nézve kötelezőnek ismerték el.

4.1.3.         A megrendelés elküldésével a Vevő elismeri, hogy 18. életévét betöltött, korlátlanul cselekvőképes személy. A Szolgáltató kizárólag 18. életévét betöltött személyek részére értékesít Proteines Terméket.

4.2.    Adatbeviteli hibák

4.2.1.         A regisztráció során a Vevő köteles a 4.1.1 pontban rögzített adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal megadni. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért) felelősség nem terheli.

4.2.2.         A Vevő vállalja, hogy a megrendelés folyamata során megadott adatokat időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelő tartalmúak. Az adatok Vevő általi megváltoztatásából, valamint az adatok Szolgáltatóval közölni elmulasztott megváltozásából eredő bármilyen felelősség és többletköltség kizárólag a Vevőt terheli. A Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vevő hibás, hiányos, pontatlan, elavult vagy egyébként nem megfelelő adatbeviteléből eredő valamennyi kárát és költségét a Vevőre hárítani.

4.3.    Termék megrendelése, a Szerződés létrejötte

4.3.1.         A Webáruházban bemutatott és megrendelhető termékek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik.

4.3.2.         A Vevő a kiválasztott terméket a „Kosárba” gomb használatával teheti a Vevő által kiválogatott termékeket tartalmazó listára. A Kosár tartalmát a Vevő a kosár alakú gombra kattintva tudja megjeleníteni, arról egyes tételeket törölni vagy megvásárolni kívánt mennyiségüket módosítani.

4.3.3.         A „Pénztárba” feliratra kattintva a Vevő véglegesíti a megrendelni kívánt termékek listáját, megadhatja a jelen ÁSZF 4.1.1 pontjában felsorolt adatokat, majd lehetősége van ellenőrizni a megrendelés adatait, valamint kiválasztani a fizetési módot.

4.3.4.         Az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elolvasására és elfogadására vonatkozó kifejezett nyilatkozat megtételét követően a Vevő a „Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni a megrendelést a Szolgáltató részére.

4.3.5.         A megrendelésnek a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Vevő részéről ajánlati kötöttséget eredményez, azaz fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4.3.6.         A Szolgáltató a megrendelés megérkezését e-mail útján legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja, amely tartalmazza a Vevő megrendelésének a részleteit. Amennyiben a Vevő nem kap visszaigazoló e-mailt a Szolgáltatótól a jelen pont szerinti határidőben – ideértve a Vevő postafiókjának levélszemét/spam mappáját is –, úgy a rendelés érvénytelen volt, a Szolgáltató azt nem kapta meg; ebben az esetben a Vevőnek e-mail útján vagy telefonon keresztül áll módjában felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval a megrendelés eredményes leadása érdekében. Amennyiben a Vevő a visszaigazoló e-mailben rögzített bármely adat tekintetében hibát észlel, úgy azt a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 24 órán belül jelezni köteles a Szolgáltató felé. Amennyiben a Vevő 24 órán belül nem jelez észrevételt a hibás adat tekintetében, úgy a visszaigazoló e-mail tartalma a Vevő által elfogadottnak minősül.

4.3.7.         A Szolgáltató a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön, az ajánlat elfogadását tartalmazó e-mail útján fogadja el. A Vevőt az ajánlata a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz történt beérkezését igazoló e-mail Szolgáltató általi megküldésétől (azaz az ajánlati kötöttség idejének kezdetétől) számított 48 órás időtartamban (ajánlati kötöttség) köti. Amennyiben a Szolgáltató az ajánlati kötöttség tartama alatt nem igazolja vissza a Vevő felé az ajánlat elfogadását, úgy a Vevő a mentesül az ajánlati kötöttség alól, őt a továbbiakban fizetési kötelezettség nem terheli.

4.3.8.         A Webáruházon keresztül leadott, a Szolgáltató által a 4.3.7 pontban foglaltak szerint elfogadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre elsősorban a Ptk. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

4.4.    Fizetési lehetőségek, számlázás

4.4.1.         A megrendelt termék(ek) ellenértékét a Vevő a Barion Payment Zrt. (licencazonosító: H-EN-I-1064/2013, intézményazonosító: 25353192, a „Barion”) online bankkártyás fizetési rendszerén keresztül fizetheti ki.

4.4.2.         A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehetséges bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a Webáruházban. A Barion elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, amely a tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2009/110/EK Elektronikus Pénzről szóló EU direktívának megfelelően.

4.4.3.         A Vevőnek előre, a megrendelés Szolgáltatóhoz történő elküldésével egyidejűleg szükséges a megfelelő összeget megfizetnie. Amennyiben a Barionnal történő fizetés esetén a megfelelő összeg megfizetése sikertelen, a Vevő megrendelése nem véglegesedik és nem kerül elküldésre.

4.4.4.         A Barionnal történő bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció a Barion rendszerébe, ahhoz elégséges megadni a Vevő bankkártyájának a számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. A fizetés Mastercard, Maestro, Visa vagy Electron bankkártya használatával lehetséges. A bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

4.4.5.         A Szolgáltató a Vevő részére a megfizetendő összegről elektronikus számlát állít ki a Vevő által megadott számlázási adatokkal, amelyet a megrendelést elfogadó e-emailben küld meg a Vevő részére.

 

4.5.    Szállítási módok és díjak

4.5.1.      A szállítás várható időpontjáról a Szolgáltató a Fizetés, Házhozszállítás menüpontban (https://www.prookies.hu/hazhozszallitas), továbbá a sikeres fizetést visszaigazoló e-mailjében tájékoztatja a Vevőt.

4.5.2.         A Vevő kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a termék(ek) 4.5.1 pont szerinti szállítási napon történő átvételét biztosítja.

4.5.3.         A házhozszállítás a WALTERFOX futárszolgálat révén történik a Vevő által megadott szállítási címre, a 4.5.1 pontban megjelölt szállítási napokon 8:00 – 19:00 óra között. Az, hogy a kézbesítés napján a futár milyen időpontban érkezik, minden esetben a futár napi útvonalától függ, azt a Szolgáltató előzetesen nem tudja jelezni a Vevő felé, azonban a futár a kézbesítés napján telefonos úton a kézbesítés várható időpontjáról egyeztet a Vevővel. A kézbesítés a WALTERFOX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ond vezér útja 33. II. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-895484; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 14248410-2-42; képviseletre jogosult: Borbás Attila Zoltán ügyvezető; e-mail cím: walterfoxkft@gmail.com) mint közreműködő bevonásával történik.

4.5.4.         Futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén a Vevőnek a rendelt termékek Webáruházban feltüntetett ellenértékén felül Budapesten és Pest megyében további 890 Ft, míg Budapesten és Pest megyén kívül további 1.500,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell megfizetnie. A csomagküldési átalánydíj összege 15.000,- Ft összeget elérő megrendelés esetén 0,- Ft, azaz a csomagküldés ez esetben ingyenes.

4.5.5.         A megrendelt termék mennyiségi és minőségi átvétele akkor történik meg a Vevő által, amikor a Vevő a csomagot a futártól átveszi, illetve az átadás-átvételt igazoló okiratot aláírja. Ezt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában utólag mennyiségi vagy minőségi reklamációt elfogadni.

4.5.6.         A Vevő köteles a csomagot annak kézbesítésekor a futár előtt, megvizsgálni. Amennyiben a Vevő bármilyen sérülést észlel a csomagoláson vagy a terméken az átvétel során, úgy a futártól kell – a sérülést igazoló – jegyzőkönyv felvételét kérnie.  Amennyiben a sérülést igazoló jegyzőkönyv felvételét a Vevő nem kéri, úgy a szállítólevél Vevő általi aláírásával az átvett csomag mind külsőleg, mind belső tartalmát illetően a megrendelésben foglaltaknak megfelelőnek és elfogadottnak tekintendő. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és az ismételt kiszállítást a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

4.5.7.         Amennyiben a termékek között Proteines Termék is van, a futár meggyőződik arról, hogy az átvevő személy elmúlt 18 éves. Amennyiben az átvevő az életkorát hatósági igazolvánnyal nem igazolja, a futárszolgálat megtagadja a kézbesítést.

4.5.8.         Amennyiben a szállítás során a termék kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést küld a Szolgáltatónak. Ebben az esetben a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vevővel és megkísérli a termékek ismételt továbbítását ugyanazon a szállítási napon. Ebben az esetben az összes szállítási költség (a felmerülő többletköltségekkel együtt) a Vevőt terheli.

4.5.9.         Amennyiben a termék 4.5.7 pont szerinti ugyanazon a szállítási napon történő második kézbesítése is a Vevő hibájából adódóan sikertelen, úgy a teljesítés a Vevő oldalán felmerülő okból hiúsult meg, és a Vevő a már kiegyenlített ellenértéket nem követelheti vissza a Szolgáltatótól, valamint a Szolgáltató nem kötelezhető a teljesítésre vagy kártérítés nyújtására.

4.6.    Tulajdonjog-fenntartás

4.6.1.         A Szolgáltató a Vevő által megrendelt termék vonatkozásában mindaddig fenntartja tulajdonjogát, ameddig nem győződik meg róla minden kétséget kizáróan, hogy a Vevő a termék teljes vételárát megfizette. Amennyiben a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt, tulajdonjogának fenntartása mellett.

4.6.2.         A fogyasztó Vevő esetében a kárveszély a termék(ek) átadásával száll át a Vevőre.

 

5.         Elállás (kivéve a Proteines Termékeket és az egyéb élelmiszereket)

5.1.    A jelen 5. pontban meghatározott rendelkezések Proteines Termékek és egyéb élelmiszerek esetében nem alkalmazhatóak, mivel azok romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek, vagy olyan zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

5.2.    A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (fogyasztó) Vevőre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

5.3.    A Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint létrejött Szerződéstől egyoldalúan visszalépni és a termék visszaküldése esetén követelheti a Szolgáltatótól az általa vételárként megfizetett összeg visszatérítését. Az elállás jogát a Vevő a megrendelés átvételének napjától számított 14 naptári napon (az „Elállási időszak”) belül gyakorolhatja, indokolás nélkül. A Vevőt a fentiek szerint megilleti az a jog is, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vevő több terméket rendelt meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat. A Vevőt általánosa megillető elállási jog a megrendelés átvételének napjától számított 14 naptári napon (az „Elállási időszak”) belül NEM alkalmazható Proteines Termékekre és egyéb élelmiszerekre, mivel azok romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek, vagy olyan zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

5.4.     

5.5.    Amennyiben a Vevő élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségek valamelyikére szükséges eljuttatnia az Elállási időszak alatt:

postai úton: 1223 Budapest, Márta utca 7/B. fszt. 1.

elektronikus úton küldött levél útján: rendeles@prookies.hu

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát határidőn belül elküldi és az tartalmazza a Rendelésszámot és a Megrendelő nevét. A Szolgáltató a Webáruház honlapján közzéteszi elállási nyilatkozat mintáját.

5.6.    Amennyiben a Vevő jogszerűen gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő részére az általa megfizetett vételárat (ideértve a szállítási díjat, kivéve a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségeket, és az esetlegesen a Vevő hibájából sikertelen kézbesítéssel felmerült többletköltségeket). A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot vesz igénybe.

5.7.    A Szolgáltató fenntartja a vételár visszatérítése visszatartásának jogát mindaddig, amíg a termék vissza nem érkezik a Szolgáltatóhoz, vagy amíg a Vevő hitelt érdemlően nem igazolja a Szolgáltató felé, hogy a terméket visszaküldte a Szolgáltatónak.

5.8.    Postai úton történő elállás esetén a postára adás dátuma, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontja irányadó a határidő számítása szempontjából. Postai úton történő elállás esetén a Vevőnek az elállási nyilatkozatot tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.9.    Elállás esetén a Vevő köteles az elállással érintett termék(ke)et az elállási nyilatkozat Szolgáltató részére történő megküldésével egyidejűleg a Szolgáltató székhelyére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. A termék visszaküldésén és annak költségének túlmenően az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen további kötelezettség és költség nem terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

5.10. Vita esetén a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vevő határidőben, azaz az Elállási időszakban, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a Vevő és a Szolgáltató között jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés továbbra is hatályban marad.

6.         Szavatosság

6.1.    A Szolgáltatót a Webáruházban forgalmazott termékek vonatkozásában szavatossági kötelezettség terheli, melyre a Ptk., valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

6.2.    Kellékszavatosság

6.2.1.    A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet; e körben a vevő igényelhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől elállhat. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés bármely költségvonzatát azonban ez esetben a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.2.2.    A Vevő a hibát köteles annak felfedezése után haladéktalanul, de fogyasztó Vevő esetében legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni és fotóval alátámasztani. A fogyasztó Vevő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési időn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

6.2.3.    A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a fogyasztó Vevő mindössze azt köteles igazolni, hogy a terméket a Szolgáltató bocsátotta rendelkezésére; a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a fogyasztó Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3.    Termékszavatosság

6.3.1.    A termék hibája esetén a fogyasztó Vevő választása szerint kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a termék gyártójával (vagy forgalmazójával) szemben. A termék akkor tekinthető hibásnak, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevő köteles bizonyítani.

6.3.2.    Termékszavatossági igényként a Vevő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.3.3.    A Vevő a hibát köteles annak felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni A Vevő a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

6.3.4.         A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

6.3.4.1.    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

6.3.4.2.    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

6.3.4.3.    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

6.3.5.         A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.3.6.         Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehetséges érvényesíteni. A Vevő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.         Felelősségkorlátozás

7.1.    A Szolgáltató teljeskörűen kizár minden felelősséget a Vevő által a Webáruház felülete útján megvalósított bármely és valamennyi jogsértésért.

7.2.    A Vevő a Webáruház igénybevételével elfogadja, hogy az interneten keresztül történő megrendelés feltételezi részéről az internet adta eszközök és korlátok ismeretét és elfogadását, különös tekintettel az internethasználattal összegfüggésben felmerülő hibákra. Ezzel összhangban a Vevő elfogadja, hogy a Szolgáltató minden felelősséget kizár különösen az internethálózat bármely működési hibája, az ebből adódó adatbeviteli és/vagy rendelési akadályok, az adatvesztés, a Webáruház igénybevétele során alkalmazott szoftver hibás működése, illetve az internethálózatban felmerülő programhiba vagy technikai hiba vonatkozásában.

7.3.    Amennyiben a Webáruházban megrendelhető valamely termék csomagolása, kinézete a Webáruházban feltüntetett csomagoláshoz képest megváltozik, nem tekintendő hibás teljesítésnek, ha a Vevő a terméket a megváltozott – a Webáruházban feltüntetettől eltérő kinézetű – csomagolásban kapja meg.

7.4.    A Vevő a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért, beleértve a tapadó és következményi károkat is, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

8.         Szellemi tulajdon

8.1.    A Webáruház honlapja tartalma, felépítése és kinézete – azaz valamennyi, a honlapon elhelyezett szöveges és képi/mozgóképi tartalom és ezek elhelyezése, kialakítása, elrendezése – egyéni, eredeti jellegű, ennek nyomán a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll, melynek jogosultja a Szolgáltató, így engedély nélküli felhasználásuk tilos.

 

9.         Adatkezelés

9.1.     A Vevő a megrendelés elküldését megelőzően megadandó nyilatkozatában kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a Szolgáltató (mint adatkezelő) a jelen ÁSZF 4.1.1 pontjában rögzített személyes adatainak a Weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóban (https://www.prookies.hu/adatvedelmi-nyilatkozat) rögzített célokra, jogalapon és időre történő kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogairól, valamint általánosságban az adatkezelés további feltételeiről tájékoztatta, amelyet a Vevő a Szerződés létrejötte előtt megismert, megértett és tudomásul vett, valamint az adatkezelő tájékoztatása alapján hozzájárulását adta személyes adatinak kezeléséhez, illetve tudomásul vette az adatai kezeléséről szóló tájékoztatást.

10.      Vegyes rendelkezések

10.1. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően elküldött megrendelésekre alkalmazandók.

10.2. A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át.

10.3. Ha az ÁSZF valamely pontja hiányos vagy jogilag érvénytelen, a részleges érvénytelenség az ÁSZF, valamint a Szolgáltató és a Vevő között létrejött Szerződés további pontjait nem érinti, azok változatlan tartalommal maradnak hatályban, míg a részleges érvénytelenséggel érintett rendelkezések helyett a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

10.4. Kapcsolat

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mail elérhetőségen: iroda@prookies.hu

A Weboldal telefonos ügyfélszolgálata az alábbi nyitvatartási időben tudja fogadni hívását a +36-70-770- 0039 telefonszámon: hétfőtől péntekig 9:00-17:00 óráig.

10.5. Jelen ÁSZF-re és a Szerződésre, illetve a termékek megrendelésével kapcsolatos minden kérdésre a magyar jog rendelkezései az irányadók.

10.6. Amennyiben a Vevőnek a vásárlás során vagy azzal kapcsolatosan panasza merül fel, úgy reklamációjával az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval:

E-mail:         rendeles@prookies.hu

Telefon:       +36-70-907-3819

Postacím:    1223 Budapest, Márta utca 7/B. fszt. 1.

A telefon útján eszközölt szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, a Szolgáltató törekszik azonnal orvosolni. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására a panasz jellegéből adódóan nincs lehetőség, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel; a felvett jegyzőkönyvet 5 (azaz öt) évig, a panaszra tett érdemi válasszal együtt megőrzi. A felvett jegyzőkönyv alapján a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Az írásban érkezett panaszt a Szolgáltató a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolja meg. A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokairól írásban tájékoztatja a Vevőt.

A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

10.7. Amennyiben a Vevő és a Szolgáltató között esetlegesen fennálló vita egyeztetések, tárgyalások útján nem rendeződik, a Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

-     Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat ellátó illetékes járási hivatalok listája az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/

-      Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó (azaz a Vevő) és a vállalkozás (azaz a Szolgáltató) közötti, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, illetve ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Békéltető Testületekről további információ az alábbi linkeken érhető el: http://bekeltetes.hu , https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: + 36 (1) 488-2131

Fax száma: + 36 (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

-      Bírósági eljárás kezdeményezése:

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.április 13.