Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a személyre szabott felhasználói élmény érdekében.

A nagy desszert kvíz - Nyereményjáték

A játék lezárult, köszönjük a részvételt! A nyertes Rácz Viktor lett, e-mailben értesítettük.

 

 

Töltsd ki kérdőívünket GARANTÁLT AJÁNDÉKÉRT és legyél TE az a szerencsés nyertes, aki elviszi a fődíjat, egy bruttó 20.000 Ft-os Prookies desszert utalványt!

Játék időtartama:  2021.07.28 - 2021.08.14.

Sorsolás:              2021.08.15. 19:00

FŐDÍJ: 1 db bruttó 20.000 Ft-os Prookies vásárlási utalvány

 

***********************************Részletes játékszabályzat*******************************

A Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Prookies Kft. (székhely: 1223 Budapest, Márta utca 7/B. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-373522, a továbbiakban: Társaság) által szervezett, „A nagy desszert kvíz” elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A Játék szervezője és lebonyolítója a Társaság, mint a https://www.prookies.hu/ internetes portál üzemeltetője.
A Játékban résztvevő jelentkező a jelentkezéssel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.


1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, nagykorú természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő (pl. adatkezelő) cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Társaság nem értesíti a Játékost.

2. A Játék leírása
A Játékban való részvétel díjmentes. A Játék neve: „A nagy desszert kvíz”
2.1. A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele az alábbi oldalon történő feliratkozás: https://app.valueonboard.com/s/0b7f94b9b151-41fa-920e-c2ec70df26fd
2.2. A Játékos a feliratkozás során köteles elfogadni a Szabályzat tartalmát. A Játékos a feliratkozását a „Játszom” gomb lekattintásával véglegesítheti.
2.3. A nyereménysorsolásban minden, a Szabályzat szerint arra jogosult Játékos részt vesz.
2.4. A Játék leírása és a Szabályzat linkje https://www.prookies.hu/desszertkviz oldalon található.
2.5. A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2021.07.28 - 2021.08.14. A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan módosítható, felfüggeszthető vagy visszavonható a Társaság részéről.

3. Nyeremények
A Játékban az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a Játékosok között:
1 db bruttó 20 000 Ft, azaz bruttó húszezer forint értékű utalvány, melyet a nyertes 2021. december 31-ig válthat be.

 4. Sorsolás
A nyeremény sorsolásának időpontja: 2021.08.15. 19:00
A nyeremény sorsolásában részt vesz minden Játékos, aki a Játék kezdete óta eleget tett a Játék követelményeinek. A sorsolás helyszíne: 1223 Budapest, Márta utca 7/B. fszt. 1. A sorsolás nem nyilvános! A sorsoláson egy nyertes és egy pótnyertes kerül kisorsolásra.

5. Nyertesek értesítése
A Társaság a nyerteseket minden esetben a feliratkozás során megadott e-mail címen keresztül értesíti, a sorsolást követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes által megadott e-mail címről sikertelen kézbesítés miatt visszaérkezik az értesítő levél (hibaüzenet), úgy a Társaság a hibaüzenet visszaérkezésétől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal ismételten megkísérli a nyertes értesítését. A második sikertelen kézbesítés után a Társaság a pótnyertest hirdeti ki nyertesnek, akit az előbbiek szerint kiértesít. Amennyiben a pótnyertes értesítése is sikertelen, a Társaság a sorsolást eredménytelennek nyilvánítja. A Társaság nem vállal felelősséget a megadott e-mail cím hibájából eredő vagy egyéb okból a megadott e-mail címre történő kézbesítés sikertelenségéért.
A nyeremény átadása a sikeres kapcsolatfelvételtől számított 10 munkanapon belül történik. A nyeremény levásárlását egy összegben kell eszközölni. Sem az ajándékutalvány, sem a vásárlásból maradt fennmaradó összeg sem váltható be készpénzre. A sikeres értesítést követő 8 munkanapon belül a Társaság nem kap a kiértesített nyertestől telefonon vagy e-mailen visszajelzést, úgy a Társaság a sorsolást eredménytelenné nyilvánítja.
Ha a nyertes a olyan területen él, ahova nem történik kiszállítás, akkor személyes átvétellel tudja átvenni nyereményét a 1222 Budapest Árpád utca 11. sz. alatti PinkFrog nevű partner cukrászdánkban előre egyeztetett időpontban.
A Játékosok és a nyertes tudomásul veszi, hogy eredménytelen sorsolás esetében a Társaság a sorsolást nem köteles megismételni és a nyertes visszajelzésének elmulasztásából eredően a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli.
A jelen pontban foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak a pótnyertesre is.

6. Adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: a Játékosok hozzájárulása. A feliratkozással és a Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a Prookies Kft. adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az előbbi adatkezelési szabályzat szerint a Játékos adatait kezelje. Az adatkezelési szabályzat elérhetősége: https://www.prookies.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

7. Felelősség
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési késedelemért a Társaság nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Társaságnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Társaság kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényét a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.


 8. Egyéb
A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az iroda@prookies.hu email címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2021. július 27.